En

КОПИРАЙТИНГ

Какво е копирайтинг?

Копирайтинг е чуждица, която  означава писане на текст (copy – текст, writing - писане). Винаги е по-лесно да се изразиш с една дума, затова и думата копирайтинг навлиза все повече в българския език, макар че все още не е достатъчно широко позната. За какви видове текстове става дума? Дейността копирайтинг включва създаване на всички видове текстове, необходими за позиционирането на даден бизнес, но също и на всеки вид обществена дейност, която изисква комуникация с краен потребител. Въпреки че визуалната комуникация все повече измества писмената, все още няма как да се мине без писане на текст – копирайтинг.

От него има нужда при всяко описание на бизнес дейност, на даден продукт, на предимствата и възможностите, които ни предлага един или друг вид услуга. От копирайтинг има нужда всяка реклама – независимо дали става дума за реклами в интернет или реклама под друга форма. Копирайтинг представлява всяка статия, която ни дава определена информация, всеки пост в социалните мрежи, всяка оферта до потребителите, дори съобщението за промяна в маршрута на градския транспорт. Със същата дума можем да наречем и създаването на съдържанието на всеки интернет сайт, без което той просто не може да съществува. Копирайтинг е имейлът, който пишете до своите клиенти, както и текстът на брошурата, която оставяте в пощенските им кутии. И още, и още…

КОПИРАЙТЪР ИЛИ ТЕКСТОПИСЕЦ

С навлизането на термина копирайтинг естествено се наложи и думата за този, който създава/пише текстовете – копирайтър. Само че копирайтърът  не е обикновен текстописец. Създаването  на качествени и смислени текстове изисква грамотност, интелект, находчивост и съобразителност. Плюс щипка талант, защото всеки текст е до известна степен творчество. Плюс малко нюх, който да ни отведе до правилната и необходима информация, която да е от полза както на този, който поръчва текста, така и на онзи, за когото текстът се отнася. Плюс любопитство и желание за непрекъснато развитие, защото на  един професионален копирайтър му се налага да пише по всякакви теми, за някои от които познанията му първоначално са на ниво нула. А когато това е така, един добър копирайтър намира правилния човек/източник, от който да получи информация. Ето защо уменията за общуване също са важни за успешния копирайтър.

Не случайно напоследък обявите за работа са пълни с търсене на Copywriter. Някои компании и организации предпочитат да имат вътрешен човек, който да създава цялото необходимо текстово съдържание за тяхната дейност. Проблемът тук е, че пишейки непрекъснато за една  и съща тема или продукт, всеки нормален копирайтър (който както споменахме е все пак и творческа личност), се изчерпва и започва да се повтаря. Ето защо е добре да се работи с повече и различни копирайтъри, ако искате да имате разнообразно и качествено съдържание.

Какво образование трябва да се изисква за един копирайтър? Ако търсите добър копирайтър, сигурно ще искате да поставите изисквания за неговия образователен ценз.  Това е наистина трудна задача. Хуманитарното образование безспорно помага, защото се предполага, че хората с хуманитарна насоченост имат добър изказ и възможности за писмено изразяване. Но дали ще могат да пишат на…медицински  теми? Или на теми, свързани с технологиите? Няма да разберете преди да опитате. С две дума работата по намиране на добър копирайтър може да се обобщи и така – „око да види – ръка да пипне“. И накрая, но не по важност – уверете се, че човекът, който избирате за копирайтър все пак е грамотен и познава езика, на който пише. Това може да се окаже по-трудно, отколкото сте предполагали.

КОПИРАЙТИНГ УСЛУГИ

Какви услуги включва дейността копирайтинг и се предлагат от копирайтърите? Да, разбира се става въпрос за услуги по създаване на текстове. Различията между отделните копирайтинг услуги са свързани с различните видове текстове, за които са предназначени. Една от най-разпространените копирайтинг услуги е свързана с писането на статии. Самите статии обаче също могат да бъдат различни по предназначение. Често търсено е писането на статии за blog. Blog статията е регулярен текст в интернет сайта на даден човек/компания/организация, който има за цел да поддържа жив интереса към конкретна тема, като поднася различна информация, способстваща индиректно да образова и заинтересува потребителя към дадена дейност/стока/услуга.  Секция blog имат все повече интернет сайтове. За да бъдат успешни, блоговете трябва да се зареждат редовно със съдържание. Препоръчително е да публикувате статия в блога на сайта всяка седмица, но, ако това не е по силите ви, то старайте се да имате подходящо съдържание за blog под формата на статия поне два пъти месечно. В противен случай  интересът към блоговете спада.

Освен статии за блогове, копирайтинг услугите включват и писане на PR статии, както и прес- съобщения. PR статията е текст, който информира за точно определена дейност/продукт/услуга. Обикновено е свързан с някаква „новина“ или събитие.  Добрата PR статия следва да е написана така, че да може да предизвика органичен интерес в медиите и съответно да бъде публикувана в медийното пространство. ПР статията е продукт на копирайтинг услугите, който може да се изпрати до медиите или да се качи в безплатни сайтове за статии. Всяко присъствие в интернет пространството е  добро. Ефективни от бизнес гледна точка са и т.нар. Case Study статии. Този вид статии представляват достъпно и атрактивно описание на успешна реализация на даден бизнес продукт. Текстът на такава статия може да се напише от копирайтъра от гледната точка на този, който е използвал продукта и, естествено, е доволен от него. Този вид статии създават доверие в потребителя, който вижда реалната полза от това, което му се предлага.   

Рекламните статии също са част от копирайтинг услугите. Разликата между тях и ПР статиите не е голяма, но все пак съществува. Докато ПР статията се старае да поднесе информацията под формата на новина, събитие, ново знание, интересни факти, то чисто рекламната статия представя в най-добра светлина обекта на описание и не крие своите ясни цели.

Описанията на продукти също са вид рекламни статии, но по-малки като обем, особено когато се отнася за описание на продукти в интернет сайт. Те залагат на лаконичност и описание на специфични характеристики на конкретната услуга/продукт, за да ориентират максимално потребителите какво точно им се предлага. Все пак и там е нужно достатъчно въображение и богатство на езика ,за да се предложат уникални текстове, различни и по-добри от тези на конкуренцията.

Създаването на съдържание на интернет сайтове е съществена част от копирайтинг услугите. Тя изисква повече време и усилия от страна на копирайтъра, защото включва навлизане в съответната тематика, проучване на съдържанието на конкурентни сайтове и като цяло продължителна подготвителна работа преди да се пристъпи към самото писане. Тук от значение е добрата обща култура на копирайтърите, способността бързо да се навлиза в темата и да се намира важна информация. Извличането на най-важното и оформянето му в уникален текст, който е атрактивен за четене отнема време. Информацията, която се подава от клиентите, не винаги е достатъчна и се изискват допълнителни усилия, за да се създаде наистина добро и конкурентно съдържание.  

Съществува и специален раздел на копирайтинга, който е предназначен за social media. Понякога има неразбиране какво всъщност включва създаването на постове в частта копирайтинг. Клиентите, които очакват оформление на поста с картинки, емотикони и други визуални ефекти, могат да останат разочаровани. Защото копирайтинг услугите са свързани единствено със създаването на самия текст за постовете. Това не пречи да има копирайтъри, които да ви предложат комбинирана услуга, която да включва и визуално оформление, но тя излиза извън обхвата на този вид дейност.

Копирайтинг са и всички текстове на реклами, които виждате или чувате навсякъде около вас, независимо дали става за интернет реклама, радио или телевизионна реклама, банер, плакат или билборд. Интернет рекламите заемат все по-голям от света на рекламата като цяло. Те са и много специфичен вид реклама, който изисква специален копирайтинг, съобразяване със средата и тенденциите на поведение в нея.

SEO КОПИРАЙТИНГ

Дотук говорим за копирайтинг като процес по създаване на комуникативни текстове от всякакъв характер и с различно приложение – офлайн и онлайн. Когато обаче става дума за онлайн съдържание, значение имат не просто копирайтинг услугите, а специфичен вид сео копирайтинг, който работи за по-доброто позициониране на даден сайт, блог, лендинг страница. Ще го срещнете изписан като seo копирайтинг и сео копирайтинг. И в двата случая става дума за един и същи процес по създаване на текстове. Неговата цел е да бъдете бързо и лесно открити в интернет по определени ключови думи, които имат връзка с вашата дейност. И тъй като над 92 на сто от световното търсене на продукти и услуги в интернет идва чрез Гугъл,  сео копирайтингът цели да ви позиционира възможно най-добре при търсене в Google. За тази цел, разбира се, си има и възможност за реклами (Google Ads), но този подход работи само докато плащате. Ефектът от seo копирайтинг e дълготраен, но не и светкавичен. Доказателство за това е фактът, че животът на един среден сайт, класиран в първата страница на търсенето, е над 2 години.

В същото време сео копирайтинг е много важен за вашия успех. Според специалисти, за българския пазар, ако не се класирате на първа страница при търсене, шансовете ви да хванете клиент през интернет не са много високи.  И не само това. Силно препоръчително е да се класирате дори в първата половина на първата страница, а най-добре в Топ 3. Не е лесно, но все трябва да се започне от някъде. И се започва от seo копирайтинг. Този вид създаване на текстове има два аспекта.

Първият включва писане на текстове по ключови думи, които са предварително проучени и взети от конкретно семантично ядро, свързано с вашата дейност. Тук става въпрос за текстове, които се виждат на сайта ви.

В допълнение сео копирайтинг предполага и писане на Title/Description/H1, което включва кратки текстове, писани по определени формули - част от кода на всяка отделна страница, категория и подкатегория на вашия сайт. Тези кратки, но предварително много добре обмислени текстове играят съществена роля за доброто ви позициониране при търсене в Гугъл.

Към сео копирайтинг принадлежат и текстовете за т.нар. линкбилдинг – процес, чрез който към вашия сайт идва трафик от други, подходящи за вашата дейност сайтове и за който също се разписват специални текстови връзки по определен начин.

КОПИРАЙТИНГ И РОБОТИ

А защо са ни копирайтъри след като роботите започват доста добре да се справят с тази дейност? Изкуственият интелект напредва с бързи темпове и вече има AI, които създават текстове и на български език, а не само на английски, от който евентуално след това да превеждате.

Има един основен проблем с писането на роботите, но той е съществен. Копирайтинг текстовете, създадени от роботи, обикновено са банални или по-точно клишета. А няма по-досадно нещо от това да четеш банален текст. Всъщност, истината е, че никой не чете такива текстове. Така че аксиомата е следната: ако искате никой да не чете текстовете на вашия сайт, поръчайте ги на изкуствен интелект…Това в рамките на шегата, но не съвсем.

В Copywriter.bg текстовете се създават от хора. Затова и мотото ни е HUMAN CONTENT.

Баналните текстове не са единствения недостатък на AI „копирайтърите“. Те трудно могат да се справят с проучването на дадена тема, намирането на интересни факти, откриването на онова, което ще е интересно за потребителя и полезно за възложителя. От тях се иска текст и те дават текст – нищо повече от това. А добрият текст със сигурност е нещо повече.

Дори ако предположим, че в бъдеще се появи някой извънредно способен копирайтър робот, то бъдете сигурни, че след него ще трябва да мине човек. Нещо като след превод от Google translate.  

КОПИРАЙТИНГ И CONTENT MARKETING

Ако съдържанието е царят на маркетинга (Content is the King.), то копирайтингът е царят на съдържанието.  Създаването на качествено съдържание е един от най-добрите начини да спечелите повече клиенти и потребители. Маркетинг съдържанието има много форми и видове – от Youtube видеа до блог статии. То може да бъде и т.нар. „вечно“ съдържание (evergreen content), което образова клиентите ви и им оказва помощ в процеси, които са устойчиви и обстоятелствата по тях рядко се променят. Това създава доверие и повдига значимостта на бранда ви. Копирайтинг за content marketing е и т.нар. основно (pillar) съдържание – дългоформатен копирайтинг, от който в последствие можете дълго време да произвеждате микросъдържание. Напоследък популярност набират и т.нар. електронни книги (e-books). Те допринасят за изграждане автентичността на бранда, която е търсена от над 60 на сто от потребителите. Те са един от най-добрите начини да покажеш на хората, че мога да ти се доверят, е като напишеш книга, в която по творчески и ангажиращ начин отговориш на техните въпроси и съмнения.

И дори всичко гореописано не изчерпва цялата сфера на копирайтинг услугите.

Ако искате да знаете повече, свържете се с нас на copywriterbg@gmail.com .   

Свържете се с нас

Свържете се с онлайн центъра за копирайтинг услуги Copywriter.bg на copywriterbg@gmail.com или чрез формата за контакт.

За агенцията

Българска копирайтинг агенция се състои от професионалисти в областта на медиите, рекламата, маркетинга, публичните и корпоративните комуникации, журналистиката и творческото писане.

Услуги

Българска копирайтинг агенция Ви предлага пълен пакет от услуги за създаване на уникални интернет и печатни текстове.